SSHS Challenge - HALL of FAME

Stockholm Surfski Hot Spot Challenge är en paddeltävling som körs över 35 km i Stockholms innerskärgård. Utöver den långa distansen är banan ofta utmanande med båtsvall från tung trafik och fritidsbåtar samt krabb sjö över fjärdarna Askrikefjärden och Stora Värtan.
Att klara av att genomföra loppet under maxtiden 4,5 timmar är en stark prestation. 

Medaljtider

Om man dessutom lyckas att paddla snabbare än 4,0 timmar är detta en prestation värd att speciellt uppmärksamma, vilket innebär att man kvalificerar sig för "Medaljtid" och medlemskap i vår HALL of FAME

🥉Bronstid - under 4 timmar
🥈Silvertid - under 3,5 timmar
🥇Guldtid - under 3 timmar

Medaljtider och HALL of FAME omfattar män och kvinnor som paddlat enmans-kajak / enmans-surfski.

"Stor ära och berömmelse och för evigt ihågkomna" - gäller följande medlemmar vilka klarat "Medaljtid" under de år tävlingen genomförts:


*2020 - 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
🥈Stefan Johansson, 3:13,37#
🥈Martin Tiberg, 3:18,42
🥈Hans Stén, 3:21,09
🥉Johan Roos, 3:38,44
🥉Micke Bodner, 3:39,19
🥉Lasse Sander, 3:53,42
 # Gällande banrekord


*2019 - 🏆🏆🏆
🥈Stefan Johansson, 3:20,06
🥈Hans Stén, 3:20,50
🥈Johan Sköld, 3:27,00


Här kan du läsa mer om tävlingen:

•Rapport och bilder från tävlingen 2020:
https://surfskis.blogspot.com/2020/07/rapport-fran-sshs-challenge-2020.html

•Inbjudan 2020 med regler och banbeskrivning:
https://surfskis.blogspot.com/2020/05/inbjudan-stockholm-surfski-hot-spot.html