Motionslopp surfski


Jag har nu anmält mig till två lopp,

KÄRSÖN RUNT  13km  5/7

WAVE CHALLENGE  16-19KM  12-13/7
http://www.wavechallenge.se/aterra-surfski-wc.html


Du kommer väl med?